Skautský oddíl

Skautský oddíl

Co je skauting

 

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

 

82 . oddíl Tee-pee Tábor - Čekanice je smíšeným oddílem pro chlapce i děvčata ve věku od šesti do sto šesti let.

Kde se skaut schází

Scházíme se v klubovně na školní zahradě ZŠ Čekanice  – Průběžná 116, Tábor - Čekanice.

Vedoucí oddílu

Vůdkyně oddílu: Ing. Michaela Petrová

Zástupkyně vůdkyně oddílu: Mgr. Eliška Turecká

Foto:

Zdroj a více informací: www.82oddil.cz