Informace o nás

Čekanice jsou místní částí města Tábor ( původně to bývala ves, příslušející k Sezimovu Ústí).

Čekanice se nacházejí asi 1,5 km severovýchodně od centra Tábora, poblíž vodní nádrže Jordán, jižně od silnice číslo 19 - z E55 (D3) směr Písek, západně od zprovozněného úseku po částech budované dálnice D3 Praha-České Budějovice. Místní zástavbou prochází silnice číslo 123.

Z historie obce

V roce 1420 se stali Čekanice obcí Táborskou; v roce 1625 koupil vesnici od města Tábora císařský generál Martin de Hoeff-Huerta. Po něm držela Čekanice Anna Marie z Varrensbachu a ta prodala posléze jednu část obce Zikmundu Myslíkovi, město Tábor v roce 1658 koupilo Myslíkovu část zpět a připojilo jí k obci Táborské. Tři dvory kmecí patřili ve vesnici též Prokopům z Hejlovce.

  • Ze sedláckých rodin v Čekanicích usedlých se připomínají: Rod Novotných (1678), Plachých (1719), Bílých na čís. 11 (1724) a na čís. 26 (1735), Voráčkův (1726), Pudilovi (1777) na čís. 6. Rodina Bílých (Milan Bílý) a Pudilových (Pavla Pudilová), ještě dodnes (2008) v Čekanicích bydlí.
  • Jako majitelé hostince „Na Zavadilce“ jsou známi např. Antonín Madotti (1695), Martin Mazín (1698) a Jan Pavliš (1784).
  • Ottův slovník naučný uvádí, že k roku 1890 zde bylo 57 domů s 429 obyvateli. A tři místní v širším okolí známé cihelny.
  • V obci působil atletický klub „Táborita“, který vznikl 16. dubna 1904.
  • 13.února 2002 byla zahájena výstavba dálnice D3 (4 km úsek od Čekanic do Chotovin)).

(zdroj: Wikipedie)